Nasze tytuły

Poradnik Restauratora

”Poradnik Restauratora” jest pismem, które od momentu powstania przeszło drogę dynamicznego rozwoju. Wydawany jest nieprzerwanie 12 razy w roku od 1999 r., a poprzedzony był numerem "sygnalnym". "Poradnik Restauratora" to specjalistyczny magazyn o profilu poradniczo - informacyjnym. Dostarczany jest bezpośrednio do  branży gastronomicznej. 

http://www.poradnikrestauratora.com.pl 

 

"Poradnik Restauratora" jest zdecydowanym liderem badań branżowej prasy skierowanej do przedsiębiorców sektora HoReCa – wg. Kantar IV kwartał 2017. 

Badanie przeprowadzono w ramach syndykatowego projektu zrealizowanego z udziałem międzynarodowej firmy zlecającej reklamy w prasie branżowej HoReCa i wydawcy „Poradnika Restauratora”. Po raz pierwszy objęło lokale gastronomiczne usytuowane w miejscowościach od 15 tys. mieszkańców do miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców na reprezentatywnej próbie 800 osób (metodą CATI) decydujących o zaopatrzeniu placówek gastronomicznych: managerów, właścicieli lokali i szefów kuchni. Szczegółowe wyniki badań znajdziecie Państwo tutaj.

 

W celu uzyskania wysokiego poziomu merytorycznego zamieszczanych artykułów redakcja "Poradnika Restauratora" współpracuje z naukowcami i wykładowcami z takich ośrodków jak:

- Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
- Uniwersytet Gdański
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Współpraca redakcyjna została nawiązana również z wieloma praktykami w branży gastronomicznej:

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierników
- Stowarzyszenie Kucharzy Polskich
- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy

Poradnik Handlowca Poradnik Handlowca Poradnik Handlowca

 

Biuro Promocji i Reklamy GENERALCZYK jest wydawcą "Poradnika Handlowca", "Poradnika Restauratora" oraz "Handlowca".

Biuro Promocji i Reklamy GENERALCZYK sp. j.
60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

tel./fax (61) 852 08 94
email: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl